Όροι Χρήσης

 1. Αρχική
 2. Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα πώλησης εργαλείων μέσω Διαδικτύου levisianosold.06.icop-demo.gr ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «Λεβισιάνος Χρ. Παντελής» με τα παρακάτω στοιχεία:

Επωνυμία: Λεβισιάνος Χρ. Παντελής
Επάγγελμα: Εμπόριο και επισκευές εργαλείων 
Διεύθυνση: Αχιλλέως 77, Μεταξουργείο 104 35, Αθήνα
Δ.Ο.Υ.: Α’ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ.Μ.: 132668488
Τηλέφωνο: 210-3455130, 210-3454909 / Fax: 210-3454909
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 140379203000

και η λειτουργία του διέπεται από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.
Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα “Levisianos” που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση levisianosold.06.icop-demo.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους που διατυπώνονται εδώ, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος από τους χρήστες δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε και συμφωνείτε με τους όρους χρήσης, καθώς η ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής προϋποθέτει ρητά και ανεπιφύλακτα την αποδοχή τους.
Η εταιρία «Λεβισιάνος Χρ. Παντελής» διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί ή να τροποποιεί ελεύθερα τις προϋποθέσεις και τους όρους των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, όποτε αυτή το κρίνει απαραίτητο, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να ενημερώνει τους τελικούς καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας «Λεβισιάνος Χρ. Παντελής»  και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της εταιρίας Λεβισιάνος ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα «Λεβισιάνος Χρ. Παντελής»  ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της «Λεβισιάνος Χρ. Παντελής» ή τρίτων μερών και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της «Λεβισιάνος Χρ. Παντελής» για:

 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην εταιρία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ.
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφτηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail  ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών
 • Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων
 • Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο
 • Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η εταιρία «Λεβισιάνος Χρ. Παντελής» αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την εταιρία «Λεβισιάνος Χρ. Παντελής»  και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της «Λεβισιάνος Χρ. Παντελής»  στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. Επίσης και με τον παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997.
Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η εταιρία "Λεβισιάνος" δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. 
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της «Λεβισιάνος Χρ. Παντελής»  χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την «Λεβισιάνος Χρ. Παντελής». Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.

 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι τιμές των προϊόντων που αναγράφονται περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%. 
Περιπτώσεις έκδοσης τιμολογίου σε περιοχές της Ελλάδος που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. τιμολογούνται ανάλογα.

 

ΛΑΘΗ ΣΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αν και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή αναγραφή των στοιχειών, χαρακτηριστικών και των τιμών των προϊόντων που παραθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο εμφάνισης λάθους σε τιμές και χαρακτηριστικά αυτών.

Παρακαλούμε στην περίπτωση που δείτε κάποιο τέτοιο προϊόν επικοινωνήστε μαζί μας πριν κάνετε την παραγγελία σας.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους για περιπτώσεις:

 • Με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρίας μας πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση ή στην αποστολή)
 • Σε περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος.

Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση.

Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 10 ημερών τότε η εταιρία μας μπορεί να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση.

Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δέκα  (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ).

Σε περίπτωση που θέλετε να επιστρέψετε κάποιο προϊόν επιβαρύνεστε μόνο με το κόστος επιστροφής τους.

Στην περίπτωση που κάποιο είδος που παραλάβατε είναι προβληματικό μπορείτε να φέρετε / στείλετε το προϊόν στο κατάστημα μας, όπου επιβαρύνεστε το κόστος της μεταφοράς. Εφόσον το προϊόν εμφανίζει κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα, το αντικαθιστούμε αμέσως δωρεάν.

Στην περίπτωση που σας στείλαμε λάθος είδος, σας στέλνουμε το σωστό και αναλαμβάνουμε κάθε κόστος μεταφοράς, παλιού και νέου προϊόντος.

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας καλό είναι να ελέγχετε κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση των προϊόντων και την συσκευασίας τους προκειμένου να διαπιστωθούν εμφανή ελαττώματα (π.χ. 
σπασμένο προϊόν, λάθος προϊόν κτλ.).

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι εγγυήσεις διαφέρουν ανάλογα με την επίσημη αντιπροσωπεία του κάθε προϊόντος. Υπάρχουν εγγυήσεις από ένα (1) χρόνο μέχρι και τρία (3) χρονιά, αναλυτικά αναφέρεται σε κάθε προϊόν στο site μας.
Η εγγύηση δίνεται με τη βασική προϋπόθεση της "καλής λειτουργίας" σύμφωνα με τους κανόνες της κάθε εταιρείας.

 • Συνοδευτικά για την εγγύηση είναι απαραίτητα: τιμολόγιο πώλησης του εργαλείου & συμπληρωμένο με όλα τα ζητούμενα στοιχεία , το πιστοποιητικό εγγύησης που βρίσκεται στην τελευταία σελίδα των οδηγιών χρήσεων κάθε εργαλείου.
 • Δεν καλύπτονται με εγγύηση εργαλεία που επιχειρήθηκε η επισκευή τους από άτομα μη αναγνωρισμένα. Επίσης δεν καλύπτονται ηλεκτρικά μοτέρ ζημίες που προέρχονται από πτώση τάσεων και ηλεκτρικά μέρη εργαλείων μηχανημάτων οπών διακόπτες ,καρβουνάκια, πυκνωτές κ.α.
 • Χρήση οποιουδήποτε μη γνήσιου ανταλλακτικού ή εξαρτήματος μπορεί να προκαλέσει ζημίες και κίνδυνο για τον χρήστη, ζημίες που δεν αναγνωρίζονται ως εγγύηση.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

 • Πληρωμή στο φυσικό κατάστημα

Κάντε την παραγγελία σας από το site μας levisianosold.06.icop-demo.gr και παραλάβετε τα προϊόντα σας από το κατάστημα μας.
Σημαντικό!!! Συνιστάται πάντα η εκ των προτέρων τηλεφωνική επικοινωνία για να επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητα των προϊόντων και να πραγματοποιηθεί ονομαστική κράτηση αυτών.

 • Πληρωμή κατά την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας με αντικαταβολή

Εξοφλείστε την παραγγελία σας με την παράδοση της, στο χώρο σας. Η υπηρεσία αντικαταβολής έχει επιπλέον επιβάρυνση 2,30€ για αποστολές με ταχυδρομείο και 3,00€ για αποστολές με courier.

 • Πληρωμή μέσω τραπεζικής κατάθεσης

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας σε ένα από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς.

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΙΒΑΝ

ΕΘΝΙΚΗ:

664/608793-08

GR46 0110 6640 0000 6646 0879 308

EUROBANK:

0026.0443 410200125781

GR68 0260 4430 0004 1020 0125 781

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

5036-030293-579

GR87 0172 0360 0050 3603 0293 579

ALPHA BANK: 346 00 2789 000669 GR71 0140 3460 3460 0278 9000 669

(Δικαιούχος όλων των παραπάνω τραπεζικών λογαριασμών είναι ο κος Λεβισιάνος Παντελής.)

Στην περίπτωση της τραπεζικής κατάθεσης παρακαλούμε στείλτε μας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με fax στο 210-3454909. 
Αν χρησιμοποιείτε web-banking μπορείτε να κάνετε την κατάθεση του ποσού και να μας στείλετε με email στο sales@levisianos.gr την απόδειξη της κατάθεσης.

 • Πληρωμή με χρεωστική κάρτα

Αποδεκτές κάρτες: Οι χρεωστικές κάρτες όλων των τραπεζών εκτός από American express και diners club.

 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

 • Παραλαβή από το φυσικό κατάστημα

Μπορείτε να κάνετε παραγγελία απευθείας μέσα από ηλεκτρονικό κατάστημα ή τηλεφωνικά στο 210-3455130 και να παραλάβετε το προϊόν της επιλογής σας Δευτέρα-Παρασκευή 08:30-18:00 και Σάββατο 08:30-13:00.

Σημαντικό!!! Συνιστάται πάντα η εκ των προτέρων τηλεφωνική επικοινωνία για να επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητα των προϊόντων και να πραγματοποιηθεί ονομαστική κράτηση αυτών.

 • Αποστολή προϊόντων

Για παραγγελίες που ολοκληρώνονται μέσα από τη σελίδα μας και επιβεβαιώνονται τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή μέχρι τις 15:00, η αποστολή θα γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα με τους εξής πιθανούς τρόπους:

Α) Παραδόσεις μπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε πρακτορείο μεταφορών της επιλογής σας ή με ΚΤΕΛ κατόπιν συνεννόησης με το κατάστημα. Η χρέωση για την μεταφορά των προϊόντων βαρύνουν τον παραλήπτη και καθορίζεται από τιμοκατάλογο του πρακτορείου ή των πρακτορείων ΚΤΕΛ. (Συνήθως η χρέωση καθορίζεται με βάση τον όγκο).

Σημαντικό!!! Τυχόν επιπλέον χρόνος καθυστέρησης παραλαβής δεν βαρύνει την εταιρεία μας καθώς τα δρομολόγια των μεταφορέων μπορεί να διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και εξαρτώνται καθαρά από τον εκάστοτε μεταφορέα. 
Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών, σε τυχόν ελλείψεις διαθεσιμότητας των προϊόντων και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που ενδέχεται να επηρεάσουν τους χρόνους μεταφοράς.

Πριν την αποστολή των προϊόντων το κατάστημα φροντίζει για την συσκευασία τους. Ωστόσο, τα προϊόντα ταξιδεύουν με ευθύνη του παραλήπτη. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν πρόκληση ζημιών στα προϊόντα από λάθος μεταχείριση κατά την μεταφορά τους.

Οι αποστολές με πρακτορείο περιλαμβάνουν το κόστος μεταφοράς στην έδρα του πρακτορείου της περιοχής σας & προϋποθέτει την προεξόφληση των προϊόντων. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί με: τραπεζική κατάθεση ή χρήση πιστωτικής κάρτας. Υπηρεσίες αντικαταβολής με αποστολή σε πρακτορείο ΔΕΝ είναι εφικτές.

Β) Παράδοση της παραγγελίας μέσω ταχυδρομείου (αφορά δέματα μέχρι 20kg) κατόπιν συνεννόησης με το κατάστημα. Η χρέωση για την μεταφορά των προϊόντων βαρύνουν τον παραλήπτη και καθορίζεται ως εξής:

 • Μέχρι 1kg: 2,60€
 • Για κάθε επιπλέον κιλό: 0,50€

Σημαντικό!!! Τυχόν επιπλέον χρόνος καθυστέρησης παραλαβής δεν βαρύνει την εταιρεία μας καθώς τα δρομολόγια των μεταφορέων μπορεί να διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και εξαρτώνται καθαρά από τον εκάστοτε μεταφορέα. 
Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών, σε τυχόν ελλείψεις διαθεσιμότητας των προϊόντων και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που ενδέχεται να επηρεάσουν τους χρόνους μεταφοράς.

Πριν την αποστολή των προϊόντων το κατάστημα φροντίζει για την συσκευασία τους. Ωστόσο, τα προϊόντα ταξιδεύουν με ευθύνη του παραλήπτη. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν πρόκληση ζημιών στα προϊόντα από λάθος μεταχείριση κατά την μεταφορά τους.

Οι αποστολές με ταχυδρομείο περιλαμβάνουν το κόστος μεταφοράς στο τοπικό κατάστημα της περιοχής σας & δεν προϋποθέτει την προεξόφληση των προϊόντων καθώς παρέχεται δυνατότητα αντικαταβολής η οποία κοστολογείται 2,30€. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί και με: τραπεζική κατάθεση ή χρήση χρεωστικής κάρτας.

Γ) Παράδοση της παραγγελίας μέσω ταχυμεταφορών ΕΛ-ΤΑ Courier κατόπιν συνεννόησης με το κατάστημα. Η χρέωση για την μεταφορά των προϊόντων βαρύνουν τον παραλήπτη και καθορίζεται ως εξής:

 • 2,00€ + Φ.Π.Α. μέχρι 2kg (εντός Αθηνών)
 • 0,70€ + Φ.Π.Α. για κάθε επιπλέον κιλό (εντός Αθηνών)
 • 2,60€ + Φ.Π.Α. μέχρι 2kg (από πόλη σε πόλη)
 • 0,90€ + Φ.Π.Α. για κάθε επιπλέον κιλό (από πόλη σε πόλη)

Σημαντικό!!! Τυχόν επιπλέον χρόνος καθυστέρησης παραλαβής δεν βαρύνει την εταιρεία μας καθώς τα δρομολόγια των μεταφορέων μπορεί να διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και εξαρτώνται καθαρά από τον εκάστοτε μεταφορέα. 
Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών, σε τυχόν ελλείψεις διαθεσιμότητας των προϊόντων και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που ενδέχεται να επηρεάσουν τους χρόνους μεταφοράς.

Πριν την αποστολή των προϊόντων το κατάστημα φροντίζει για την συσκευασία τους. Ωστόσο, τα προϊόντα ταξιδεύουν με ευθύνη του παραλήπτη. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν πρόκληση ζημιών στα προϊόντα από λάθος μεταχείριση κατά την μεταφορά τους.

Οι αποστολές με ΕΛ-ΤΑ Courier περιλαμβάνουν το κόστος μεταφοράς στο τοπικό κατάστημα της περιοχής σας & δεν προϋποθέτει την προεξόφληση των προϊόντων καθώς παρέχεται δυνατότητα αντικαταβολής η οποία κοστολογείται 2,00€ + Φ.Π.Α.. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί και με: τραπεζική κατάθεση ή χρήση χρεωστικής κάρτας.