Εγγυήσεις προϊόντων

  1. Αρχική
  2. Εγγυήσεις προϊόντων

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Οι εγγυήσεις διαφέρουν ανάλογα με την επίσημη αντιπροσωπεία του κάθε προϊόντος. Υπάρχουν εγγυήσεις από ένα (1) χρόνο μέχρι και τρία (3) χρονιά, αναλυτικά αναφέρεται σε κάθε προϊόν στο site μας.
Η εγγύηση δίνεται με τη βασική προϋπόθεση της "καλής λειτουργίας" σύμφωνα με τους κανόνες της κάθε εταιρείας.

  • Συνοδευτικά για την εγγύηση είναι απαραίτητα: τιμολόγιο πώλησης του εργαλείου & συμπληρωμένο με όλα τα ζητούμενα στοιχεία , το πιστοποιητικό εγγύησης που βρίσκεται στην τελευταία σελίδα των οδηγιών χρήσεων κάθε εργαλείου.
  • Δεν καλύπτονται με εγγύηση εργαλεία που επιχειρήθηκε η επισκευή τους από άτομα μη αναγνωρισμένα. Επίσης δεν καλύπτονται ηλεκτρικά μοτέρ ζημίες που προέρχονται από πτώση τάσεων και ηλεκτρικά μέρη εργαλείων μηχανημάτων οπών διακόπτες ,καρβουνάκια, πυκνωτές κ.α.
  • Χρήση οποιουδήποτε μη γνήσιου ανταλλακτικού ή εξαρτήματος μπορεί να προκαλέσει ζημίες και κίνδυνο για τον χρήστη, ζημίες που δεν αναγνωρίζονται ως εγγύηση.