ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

  1. Αρχική
  2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

 

Για να επιλέξετε την κατάλληλη γεννήτρια για την εφαρμογή σας, θα πρέπει να γνωρίζετε τα ακόλουθα:

1) Κατ’αρχήν την απαιτούμενη ισχύ για να λειτουργήσουν οι συσκευές που θέλετε να τροφοδοτήσετε σε Watt ή kWatt. Αυτό αναγράφεται σε ειδική πλακέτα ή ειδικό σημείο των συσκευών σας. Εάν δεν αναγράφεται μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση: Ισχύς (kWatt) = Volt x Ampere

2) Τον αριθμό των συσκευών που εσείς θέλετε να λειτουργήσουν ταυτόχρονα, τροφοδοτούμενες από τη γεννήτρια. Αυτό σημαίνει ότι αν εσείς θέλετε να λειτουργήσουν ταυτόχρονα 4 λάμπες των 100Watt, μία τηλεόραση των 150Watt και παράλληλα θέλετε να ανάβετε και το θερμοσίφωνο (3kWatt), θα αποκτήσετε συνολική πραγματική ισχύ: 3.000Watt + 4x100Watt + 150Watt = 3.550Watt τουλάχιστον.

3) Την έννοια του συντελεστή ισχύος, οποίος εάν δεν αναγράφεται στη γεννήτρια έχει την τιμή 0,75-0,80 συνήθως.

4) Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά λειτουργίας των συσκευών σας όπως:

  • Τάση λειτουργίας (Volt) - π.χ.220Volt
  • Συχνότητα ρεύματος που απαιτείται (Hz) – π.χ.50Hz
  • Απαιτούμενη ένταση ρεύματος (Ampere)

5) Το γεγονός ότι πολλές συσκευές, για να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους, απαιτούν ισχύ μεγαλύτερη από την πραγματική, όπως:

  • Ηλεκτρικές αντλίες, ψυγεία που απαιτούν για την εκκίνησή τους ισχύ τουλάχιστον τριπλάσια από την ονομαστική τους
  • Ηλεκτρικά εργαλεία (όπως τρυπάνια, τριβεία, κλπ.) που απαιτούν για την εκκίνησή τους ισχύ τουλάχιστον 5-10% μεγαλύτερη από την ονομαστική τους
  • Λάμπες, σόμπες, κουζίνες και ότι έχει σχέση με ηλεκτρικές αντιστάσεις, απαιτούν για την εκκίνησή τους ισχύ ίση με την ονομαστική τους.

6) Τέλος, άλλες συσκευές (όπως π.χ. ηλεκτροσυγκολλήσεις) παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες για τη λειτουργία τους, για την κατανόηση των οποίων μπορείτε να απευθυνθείτε στους τεχνικούς μας.


Άρα, λοιπόν, η επιλογή της κατάλληλης γεννήτριας δεν είναι τόσο απλή υπόθεση, αλλά χρειάζεται κάποιους απλούς υπολογισμούς τους οποίους πρέπει να κάνετε, αν θέλετε να μείνετε ευχαριστημένοι από την απόδοση της, επενδύοντας πραγματικά τα χρήματα που θα διαθέσετε για την αγορά της!

 

Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνετε? Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς στο 210-3455130 ή μέσω mail στο  sales@levisianos.gr

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ